Drukuj

 

Harmonogram Dnia - "Misiaki"

 

Podobny obraz

 

6.30 - 7.00 Schodzenie się dzieci - grupa łączona z grupą pierwszą (Żółwiki)

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, własna aktywność dzieci, zabawy dowolne służące

realizacji pomysłów dzieci,zabawy integrujące grupę, wykonywanie zadań indywidualnych,

ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę.

Ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8.00 – 8.35 Planowanie tygodnia, rozmowy kierowane na tematy bliskie dzieciom,

zabawy kierowane i spontaniczne, ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

8.35 – 8.45 Przygotowanie do śniadania, wykonywania czynności higieniczno –

porządkowych (mycie rąk)

8.45 –  9.00 Śniadanie

9.00 9.10 Czynności higieniczno – porządkowe (mycie zębów, rąk, przygotowanie

stolików do zajęć)

9.10 – 10.10 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o wytyczne w podstawie

programowej.

10.10 - 10.50 Zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań , zabawy

tematyczne według zainteresowań dzieci.

10.50 -11.50 Pobyt na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki tematyczne, pobyt

w ogrodzie przedszkolnym), zabawy dowolne w sali (w kącikach zainteresowań,

tematyczne, kierowane, zabawy logopedyczne lub słowotwórcze z nauczycielką.

11.50- 12.00 Czynności porządkowe w sali, zabiegi higieniczne (mycie rąk,

przygotowanie stolików do II śniadania)

12.00- 12.20 II śniadanie

12.20 – 13.00 Odpoczynek dzieci, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

13.00 – 14.20 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy

podejmowane z inicjatywy dzieci, czytelnicze przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy konstrukcyjne,tematyczne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym

powietrzu.

14.20 – 14.30 Przygotowanie do obiadu (zabiegi higieniczne, przygotowanie

stolików, czynności porządkowe)

14.30- 15.00 Obiad

15.00 – 16.00 Kontynuacja działalności edukacyjnej dzieci. Zabawy ruchowe, zabawy

i gry dydaktyczne stolikowe z niewielkim udziałem nauczyciela,zabawy dowolne według

zainteresowań,czytanie bajek,ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich

możliwości i potrzeb.

16.00- 17.30 ( w tym 16.30 - 17.30 - grupa łączona z grupą Krokodyle lub Żółwiki).

Własna aktywność dzieci, zabawy dowolne w sali lub na świeżym

powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Podobny obraz